det andra livet....

Efter en tid kom jag i kontakt med en klok man, nalleman....han blev den som först fick mig att prata om det svåra. Jag hade varit i kontakt med andra kloka människor, men att prata om det svåra var känsligt och det stämde inte med vem som helst...Nalleman blev den som på något sätt satte stopp för den eländiga färden utför stupet...som kunde få färden att stanna av och inte vara lika våldsam. Han bekräftade allt det hemska jag kände...fick mig att förstå att det var ok att vara så ledsen som jag var....Han fick mig också att förstå att mitt liv hade börjat en ny resa, en svår och lång resa mot något annat... något annat som jag fortfarande inte vet vad det är, och att det är så det ska vara...Mitt val var redan gjort, jag skulle fortsätta att kämpa för det som fanns kvar och som var viktigt att kämpa för....men jag hade inte alla verktyg för det....Nalleman var den som började dela ut några av de verktygen.

..."Du ska skapa nya minnen, nya rutiner, nya fundament att bygga på"....

Musiken som varit en så stor del av mitt liv...hur skulle jag någonsin kunna sjunga, eller ens ta en ton, igen....sången hade varit en glädje för mig. Men det visade sig snart att den nu skulle komma att fylla ett annat behov....den blev ett av verktygen....i sången kunde jag släppa ut mycket av den frustration och ångest jag hade inom mig...ingen ifrågasatte varför jag "skrek" då...Musiken blev nu ett ännu större behov för mig......

Mitt andra stora intresse var min hoj...men det intresset blev helt bordlagt och det skulle dröja lång tid innan jag tog upp det tillbaka.....jag kunde inte utsätta mig och min dotter för den olycksrisken....vi hade ju bara varandra....


Kampen för det andra livet var, och är, väldigt tuff....ett ständigt och desperat sökande efter ett innehåll i livet....samtidigt som det hela tiden finns ett brant stup som ligger så nära och som man så lätt trillar ned i....jag skulle kunna jämföra det med att jag trampar runt en motor...

...så snart jag slutar trampa, slutar jag leva...Kings Of Leon – Use Somebody